De stad Halen, drie lokale basisscholen en het bedrijf TOMRA sloegen de handen in elkaar om zwerfvuil in Halen aan te pakken met een eigen ‘statiegeldsysteem’. In twee weken tijd verzamelden scholieren ruim 6.000 blikjes en kleine PET-flesjes en leverden deze in bij aangepaste leeggoedautomaten. Officiële cijfers van Limburg.net wijzen uit dat het zwerfvuil in de omgeving met 33% is gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.

Jong geleerd, oud gedaan
De stad Halen had net als omliggende steden en gemeenten te maken met toenemende zwerfvuilproblematiek. Vorig jaar werd daarom een speciale werkgroep opgericht. “Studies wijzen uit dat 40% van het zwerfvuil bestaat uit blikjes en PET-flesjes. Wij zochten naar manieren om die eerste 40% aan te pakken. Een systeem rond statiegeld was voor ons de meest voor de hand liggende oplossing”, aldus Steven Vanmechelen, Schepen van Milieu bij de stad Halen. Vanmechelen is een voorstander van het principe ‘Jong geleerd, oud gedaan’. De keuze viel daarom al snel op een samenwerking met drie lokale basisscholen: ‘Wegwijs’, ‘Het Oogappeltje’ en ‘Op Dreef’.

6.000 blikjes en flesjes
In twee weken tijd verzamelden de derde- en vierdejaarsstudenten meer dan 6.000 blikjes en PET-flesjes die ze inleverden bij de leeggoedautomaten. Na de inzamelactie van de scholieren gingen vrijwilligers en verenigingen de straat op en verzamelden 161 zakken vol zwerfvuil verspreidt over een afstand van 77,42 km. Een vermindering van 33%, aangezien er vorig jaar
165 zakken verspreidt over 52,84 km werden verzameld. “Dit is voor ons voldoende bewijs dat een statiegeldsysteem voor minder zwerfvuil zorgt”, zegt Vanmechelen trots. “We zouden ruim € 40.000 kunnen besparen op de jaarlijkse afvaluitgaven. Wanneer Vlaanderen besluit om geen statiegeldsysteem in te voeren, gaan wij zeker de mogelijkheden voor een lokaal systeem onderzoeken”, besluit Vanmechelen. Voor burgemeester Erik Van Roelen is het bestrijden van zwerfvuil één van de prioriteiten binnen het beleid. “Zwerfvuil is een doorn in het oog van al onze inwoners, het kost ons veel geld, is arbeidsintensief en wekt enkel frustraties op. Iedereen is winnaar als we dit geld en deze personeelsinzet op een positieve manier kunnen besteden”, concludeert Van Roelen.

Kunstwerk
Op iedere deelnemende school werd een TOMRA-leeggoedautomaat geïnstalleerd. De scholieren maakten samen met de stadsdiensten van de verzamelde blikjes en PET-flesjes een kunstwerk op het marktplein om de waarde van statiegeld in de kijker te stellen. “Aan projecten als deze werkt TOMRA graag mee. Het is goed om jongeren al vroeg bewust te maken van de gevolgen van zwerfvuil. Ook leren ze nu al hoe recycleren via de automaten werkt”, zegt Dirk Punnewaert, verkoopdirecteur van TOMRA België.

Comments are closed.